Transient Motions of Large Floating Structures
Licentiatavhandling, 1986

Författare

Mickey Johansson

Institutionen för vattenbyggnad

Ämneskategorier

Vattenteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08