Hybridelementmetoden - En metod för beräkning av ett flytande föremåls rörelse
Rapport, 1990

Författare

Göran Olsson

Institutionen för vattenbyggnad

Ämneskategorier

Vattenteknik

Report - Institutionen för vattenbyggnad, Chalmers tekniska högskola. Series A: 21

Mer information

Skapat

2017-10-08