Chimecloud: An Evocative, Responsive Sound Installation
Övrigt konferensbidrag, 2013

Författare

Arnim Jepsen

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Marco Dondana

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Lutz Reiter

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

9th Student Interaction Design Research conference (SIDeR)

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08