Trä i arkitektutbildningen
Bok, 2003

Författare

Karl-Gunnar Olsson

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Helena Carling

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06