FEM and scientific visualisation as tools in furniture design
Rapport, 2003

Möbeltillverkning

Design

Chairs

cth

Stolar

Möbelkonst

Licavh

Författare

Pierre Olsson

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06