FEM and scientific visualisation as tools in furniture design
Rapport, 2003

Möbeltillverkning

Design

Chairs

cth

Stolar

Möbelkonst

Licavh

Författare

Pierre Olsson

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Ämneskategorier

Husbyggnad