Seniorboende - aktuell kunskapsutveckling
Artikel i övriga tidskrifter, 2003

Författare

Jan Paulsson

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Fastighetsnytt

2

Ämneskategorier

Husbyggnad