Vigs Ängar and Egnahemsbolagets detached houses in Skintebo
Kapitel i bok, 2003

Författare

Jan Paulsson

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Eco- Housing. Living together with the nature

163-189
89-7763-058-4 (ISBN)

Ämneskategorier

Husbyggnad

ISBN

89-7763-058-4

Mer information

Skapat

2017-10-07