Barns tillgänglighet till skolor och idrottsanläggningar i sex svenska städer
Kapitel i bok, 2003

Författare

Mats Reneland

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-07