Barns tillgänglighet till skolor och idrottsanläggningar i sex svenska städer
Kapitel i bok, 2003

Författare

Mats Reneland

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Finns det rum för barn / Blucher, Gösta, Graninger, G

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13