Tillgänglighetsvillkor i svenska städer TVISS - GIS-metod som beaktar säkerhet, trygghet och användbarhet för barn, vuxna och personer med funktionsnedsättning vid resor med bil, buss, cykel och gång
Bok, 2003

Författare

Mats Reneland

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-07