PIC 1999, Gent, Belgien
Artikel i övriga tidskrifter, 1999

Författare

Lars Bergdahl

Institutionen för vattenbyggnad

Svensk Hamntidning

0346-2110 (ISSN)

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Vattenteknik