Development of a Cross-Correlator System for Space-Borne Earth Observation Interferometric Imaging
Paper i proceeding, 2013

Författare

Erik J Ryman

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

Stefan Back Andersson

Per Larsson-Edefors

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

Proceedings of International Symposium on Space Terahertz Technology, Groningen, The Netherlands, April 8-10 2013

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08