Quantum motion of hydrogen on Cu(001) using first-principles calculations
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Per G. Sundell

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Göran Wahnström

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Physical Review B

Vol. 70 081403-

Ämneskategorier

Fysik