Effects of long term corona and humidity exposure of silicone rubber based housing materials
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2013

Författare

Maoqiang Bi

Stanislaw Gubanski

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik

Henrik Hillborg

Jens Martin Seifert

Bin Ma

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik

ELECTRA

1286-1146 (ISSN)

Vol. 267 April 2013 4-15

Ämneskategorier

Materialteknik

Elektroteknik och elektronik

Styrkeområden

Energi

Mer information

Skapat

2017-10-07