Lykta: A Platform for Wireless Handheld Projection Mapping
Övrigt konferensbidrag, 2013

Författare

Jacob Michelsen

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Julia Adamsson

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Edvard Rutström

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Fiona Rolander

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

9th Student Interaction Design Research Conference (SIDeR)

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07