On microwave low noise feedback amplifiers and control circuits
Doktorsavhandling, 1990

Feedback

Phase shifter

Dual-gate phase shifter

Programmable load

Attenuator

Noise Transformations

Författare

Björn Albinsson

Institutionen för elkretsteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

ISBN

91-7032-477-8

Technical report - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden: 194

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 740

Mer information

Skapat

2017-10-08