Styrning av produktutveckling : en studie av förutsättningarna för planering av produktutvecklingsprojekt i några svenska verkstadsföretag
Doktorsavhandling, 1990

Driftsorganisation

verkstadsindustri

ekonomi

Författare

Per Svensson

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

ISBN

91-7032-479-4

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 730

Mer information

Skapat

2017-10-06