Computer aided modelling of distributed parameter processes
Doktorsavhandling, 1990

orthogonal collaction

Method of Weighed Residuals

Modelling

polynominal approximations

computer aided modelling

low-order models

Mathematical analysis

tunnel furnaces

electric transmission lines

packed bed distillation columns

Distributed parameter process

Författare

Mats Molander

Institutionen för reglerteknik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

ISBN

91-7032-481-6

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 735

Technical report - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden: 193

Mer information

Skapat

2017-10-07