Stereoselectivity in organic chemistry : asymmetric 1,3-dipolar cycloadditions and rule-based conformational analysis
Doktorsavhandling, 1990

molecular mechanics

nitrile oxides

Stereochemistry

nitrone

Författare

Kaye Stern

Institutionen för organisk kemi

Ämneskategorier

Organisk kemi

ISBN

91-7032-487-5

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 736

Mer information

Skapat

2017-10-08