Modal analysis and synthesis in transient vibration and structural optimization problems
Doktorsavhandling, 1990

Complex modal analysis

transient analysis

nonproportional damping

adjoint eigenproblems

follower forces

structural optimization

nonconservative systems

sensitivity analysis

linear continous structural systems

moving loads

Författare

Thomas Abrahamsson

Institutionen för mekanik och hållfasthetslära

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

ISBN

91-7032-495-6

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 742

Mer information

Skapat

2017-10-08