Organic photochemistry : multiple adiabatic Z/E-photoisomerizations
Doktorsavhandling, 1990

Paracyclophenes

isomerization

Hexadiene

Styrylstilbenes

Diphenylbutadiene

Photochemistry

Författare

Mikael Sundahl

Institutionen för organisk kemi

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

ISBN

91-7032-500-6

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 744

Mer information

Skapat

2017-10-08