On the discretization in time and space of parabolic integro-differential equations
Doktorsavhandling, 1990

stability

quadrature

nonsmooth initial data

fully discrete

error estimate

regularity

integro-differential equation

initial-boundary value problem

parabolic

partial

Galerkin approximation

finite element method

Författare

Nai-Ying Zhang

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematik

ISBN

91-7032-501-4

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 744

Mer information

Skapat

2017-10-07