Hydrophilic gels based on polyurethane urea
Doktorsavhandling, 1990

Polyurethanes

pendant double bonds

polymer gels

Författare

Ingrid Gustafson

Institutionen för polymerteknologi

Ämneskategorier

Organisk kemi

ISBN

91-7032-504-9

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 746

Mer information

Skapat

2017-10-07