Synthesis and structural characterization of complexes between [pi]-acid ligands and copper (I) chloride
Doktorsavhandling, 1990

olefin complex

precursor

crystal structure

synthesis

cyclopentadiene

carbon monoxide

conjugated diene

infrared

Författare

Mikael Håkansson

Institutionen för oorganisk kemi

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

ISBN

91-7032-508-1

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 749

Mer information

Skapat

2017-10-07