Infrared laser spectroscopic methods for temperature and electric field strength measurements
Doktorsavhandling, 1990

molecular beam

electric field strength

high voltage components

sulfur hexafloride

ammonia

optical sensors

insulating gases

nitric oxide

industrial applications

Stark effect

Tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS)

Författare

Svante Höjer

Institutionen för optoelektronik och elmätteknik

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

91-7032-516-2

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 757

Technical report - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden: 757

Mer information

Skapat

2017-10-08