Bed expansion and slumping of fluidized beds
Doktorsavhandling, 1990

bed expansion

sintering

slumping

internals

modelling

puffing technique

thermal behaviour

fluidization regimes

Fluidized bed boilers

Författare

Sven B Andersson

Institutionen för energiomvandling

Ämneskategorier

Energiteknik

ISBN

91-7032-518-9

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 760

Mer information

Skapat

2017-10-08