Reliability evaluation of a fault-tolerant computer for a multi-phased mission and use of heavy-ion radiation for fault injection experiments
Doktorsavhandling, 1990

Makrov modelling

dependability validation

single event upsets

error simulation

fault injection

transient faults

Författare

Johan Karlsson

Institutionen för datorteknik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

ISBN

91-7032-519-7

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 758

Technical report - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden: 758

Mer information

Skapat

2017-10-07