Diagrammatic many-body theory for atoms in high-intensity laser fields
Doktorsavhandling, 1990

high-intensity laser-atom interaction

multiphoton processes

photoelectron spectra

Floquet states

many-electron effects

Diagrammatic many-body theory

Författare

Lars Jönsson

Institutionen för teoretisk fysik

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

91-7032-520-0

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 753

Mer information

Skapat

2017-10-08