Modelling of hydrogen interactions in metals
Doktorsavhandling, 1990

Adsorbate-adsorbate interaction

thermal desorption spectroscopy

metal-hydrogen systems

elastic interaction

total-energy calculations

Författare

Aare Mällo

Chalmers, Institutionen för teoretisk fysik och mekanik

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

91-7032-523-5

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 759

Mer information

Skapat

2017-10-08