Identification, decoupling and PID-control of industrial processes
Doktorsavhandling, 1990

conflict analysis

repeated least squares

arms race

decision theory

PID-control

Decoupling filters

Ziegler- and Nichols method

two-step methods

least-squares identification

Författare

Bertil Thomas

Institutionen för reglerteknik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

ISBN

91-7032-525-1

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 766

Technical report - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden: 204

Mer information

Skapat

2017-10-08