Energy, entropy and exergy in the atmosphere
Doktorsavhandling, 1990

Exergy

fluid mixture

physical resources use

general circulation model

dissipative structure

renewable energy

Författare

Sten Karlsson

Chalmers, Institutionen för fysisk resursteori

Ämneskategorier

Meteorologi och atmosfärforskning

ISBN

91-7032-526-x

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 761

Mer information

Skapat

2017-10-06