Dependence of the coordination number of silver(I) in crystalline halogenoargentates(I) on the nature of the cation
Doktorsavhandling, 1990

clusters

idioargentates(I)

halogenocuprates(I)

tetraphenylarsonium

crown ethers

tetranuclear

chloroargentates(I)

bromoargentates(I)

mononuclear

Halogenoargentates(I)

heteronuclear

tetraethylammonium

dinuclear

cryptates

tetramethylammonium

crystal structure

silver(I)

Författare

Göran Helgesson

Institutionen för oorganisk kemi

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

ISBN

91-7032-530-8

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 762

Mer information

Skapat

2017-10-07