En förstudie i säkerhetsmetrik för integrerad risk- och sårbarhetsanalys
Rapport, 2013

hot och risker

det skyddsvärda

risk- och sårbarhetsanalys

Författare

Gabriella Sandstig

Göteborgs universitet

sara magnusson

Chalmers, Energi och miljö

Ämneskategorier

Tvärvetenskapliga studier

Mer information

Skapat

2017-10-06