Manufacturing strategy and implementation of advanced manufacturing technology
Doktorsavhandling, 1990

implementation

diffusion

manufacturing strategy

Sweden

uncertainty

flexible manufacturing systems

advanced manufacturing technology

evolution

Författare

Per Lindberg

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

ISBN

91-7032-533-2

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 771

Mer information

Skapat

2017-10-06