Influence of cross-desorption during hydrogenation at transient conditions
Doktorsavhandling, 1990

IR spectroscopy

transient hydrogenation

French parking

acetylene

carbon monoxide

kinetics

ethylene

Författare

Lennart Cider

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Ämneskategorier

Kemi

ISBN

91-7032-536-7

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 769

Mer information

Skapat

2017-10-08