Novel III-V semiconductor tunnel structures grown by molecular beam epitaxy
Doktorsavhandling, 1990

Electron tunneling

semiconductor heterostructures

Negative differential resistance (NDR)

Författare

Jan Söderström

Institutionen för fysik

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

91-7032-537-5

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 768

Mer information

Skapat

2017-10-07