Numerical computation of ship stern/propeller flow
Doktorsavhandling, 1990

lifting-line theory

Body-fitted coordinate system

viscous flow

Reynolds-Avraged NAvier-Stokes equations

stern flow

propeller

turbulence model

grid generation

propeller-hull interaction

body-force

numerical calculation

Författare

Daohua Zhang

Chalmers, Institutionen för marin teknik, Hydromekanik

Ämneskategorier

Marin teknik

ISBN

91-7032-539-1

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 770

Mer information

Skapat

2017-10-07