Hydrodynamic analysis of elastomeric lip seals
Doktorsavhandling, 1990

tilt

inverse hydrodynamic theory

eccentricity

pressure distribution

film thickness

leakage

Lip seal

seal contract

Författare

Håkan Lindgren

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Ämneskategorier

Maskinteknik

ISBN

91-7032-547-2

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 773

Mer information

Skapat

2017-10-07