On direct bone conduction hearing devices : advances in transducer technology and measurement methods
Doktorsavhandling, 1990

BAHA

Speech

Physiological acoustics

Hearing aid

Författare

Peder U. Carlsson

Institutionen för tillämpad elektronik

Ämneskategorier

Medicinteknik

ISBN

99-0901221-9

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 738

Technical report - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden: 195

Mer information

Skapat

2017-10-07