An activity-coefficient model for electrolyte solutions
Doktorsavhandling, 1990

solid-liquid equilibria

Thermodynamics

Debye-Hückel theory

Local-composition concept

Vapor-liquid equilibria

Författare

Yunda Liu

Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

Fysikalisk kemi

ISBN

99-0903491-3

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 739

Mer information

Skapat

2017-10-06