Post tensioned shear reinforcement in rectangular RC beams
Doktorsavhandling, 1990

Beam

ultimate state

shear

post tensiones shear reinforcement

reinforced concrete

Författare

Stig Öberg

Chalmers, Institutionen för konstruktionsteknik, Betongbyggnad

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

99-0939308-5

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 754

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för konstruktionsteknik, Betongbyggnad: 90:1

Mer information

Skapat

2017-10-07