Engineering design : some aspects of product development efficiency Lars Trygg %C Göteborg
Doktorsavhandling, 1991

product development

engineering change

time-based competition

coordination

integration

engineering design

efficiency

knowledge gap

standardization

supplier relations

Författare

Lars Trygg

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

ISBN

91-7032-548-0

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 772

Mer information

Skapat

2017-10-06