Hierarchical corner-based design rule checking
Doktorsavhandling, 1991

circuit verification

parallel algorithms

layout verification

VLSI

design rule checking (DRC)

Författare

Nils Hedenstierna

Institutionen för fasta tillståndets elektronik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

ISBN

91-7032-550-2

Technical report - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden: 206

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 776

Mer information

Skapat

2017-10-06