Numerical solutions of the one-speed neutron transport equation in two-medium slabs and spheres
Doktorsavhandling, 1991

time-decay constant

eigenvalue spectrum

Carlvik's method

two-medium systems

criticality factor

Neutron transport equation

Författare

Ninos Garis

Chalmers, Institutionen för reaktorfysik

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

91-7032-554-5

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 785

CTH-RF -Chalmers University of Technology, Department of Reactor Physics: 75

Mer information

Skapat

2017-10-06