Conducting polymers : structure and properties
Doktorsavhandling, 1991

degradation

ESR

E/Z isomerism

NMR

Polyaloxythiophene

acidic cleavage

Polyaniline

model molecules

charge transfer complexes

Författare

Mats Sandberg

Institutionen för polymerteknologi

Ämneskategorier

Polymerkemi

ISBN

91-7032-560-x

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 778