Impact biomechanics of knee injuries
Doktorsavhandling, 1991

pedestrian protection

pedestrian dummy

leg injury

bumper level

biomechanical model

knee tolerance

bumper structure

Författare

Janusz Kajzer

Institutionen för personskadeprevention

Ämneskategorier

Maskinteknik

ISBN

91-7032-565-0

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 790

Mer information

Skapat

2017-10-06