On codebook driven speech coding
Doktorsavhandling, 1991

Vector quantization (VQ)

glottal CELP coders

code excited linear predictive (CELP) coders

Speech coding

vector excited linear predictive coders

Författare

Anders Bergström

Institutionen för informationsteori

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

ISBN

91-7032-570-7

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 794

Technical report - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden: 199

Mer information

Skapat

2017-10-07