Earth pressure distribution against rigid pipes under various bedding conditions : full-scale field tests in sand
Doktorsavhandling, 1991

earth pressure cell field tests

non-cohesive soils

numerical simulation

stress-strain

soil mechanics

rigid pipes

earth pressure

Författare

Sven Liedberg

Institutionen för geoteknik med grundläggning

Ämneskategorier

Naturresursteknik

ISBN

91-7032-573-1

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 796

Mer information

Skapat

2017-10-07