Self-trapping and diffusion of hydrogen in Nb and Ta from first principles
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Per G. Sundell

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Göran Wahnström

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Physical Review B

Vol. 70 224301

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07