Numerical simulation of viscous compressible flows applied to turbomachinery blade flutter
Doktorsavhandling, 1991

unsteady

flutter

turbine

aeroengine

turbomachinery

numerical method

oscillating

Navier-Stokes

finite volume

viscious

finite element

turbulent

fan

aeroelastic

vibration

compressor

stall

Författare

L. D. Gunnar Sidén

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

91-7032-576-6

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 800

Mer information

Skapat

2017-10-07