Development of capillary optics for X-ray focusing
Doktorsavhandling, 1991

x-ray micro beams

trace element analysis

energy dispersive x-ray flourescence

focused x-ray beam

density analysis

tapered x-ray waveguides

x-ray submicron beams

x-ray guide

x-ray optics

x-ray spectroscopy

capillary optics

Författare

Per Engström

Institutionen för fysik

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

91-7032-584-7

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 801

Mer information

Skapat

2017-10-07